Тъй като традиционното селско стопанство се движи в бъдещето, за вас е важно да имате технологичен партньор като Atlantify, за да интегрирате нови технологии, използвайки съвременни методи и архитектура. Ние можем да разработим прецизни земеделски технологични решения, за да отговорим на всички аспекти на работния процес в селското стопанство, включително картографиране на почвата, дистанционно наблюдение и интеграция на GPS проследяване и дронове

Вземете пълен контрол върху земята, културите и оборудването и без усилие управлявайте и автоматизирайте културите, напояването, безопасността на храните, връзките с клиентите, счетоводството, ценообразуването, инвентара, договорите и др.

Решения за управление на ферми

Ние можем да разработим различни софтуерни решения за автоматизиране на вашите процеси, постигане на по-високи добиви и увеличаване на приходите ви. Ние можем да ви помогнем да централизирате управлението и планирането на ключови компоненти като сеитба, напояване, торене, пръскане с пестициди и събиране на реколтата.

Решения за управление на ферми

Системи за предупреждение за времето

Градушките вреди на имуществото с бързо нарастващ темп. Исторически погледнато, градушките са причинили щети за средно $ 1 милиард долара годишно на реколтите в САЩ. Можем да ви предоставим решение, което ще ви предупреди за лошото време.

Управление на Дронове

Можем да ви изградим система за управление на вашите земеделски дронове. Този вид решения се използват за прецизно земеделие, което е съвременен метод на земеделие, който използва Big Data, въздушни изображения и други средства за оптимизиране на ефективността.

ГЕО / ГИС

ГЕО / ГИС технологии могат да бъдат използвани за нуждите на селското стопанство, позволявайки на повече потребители да имат достъп до географска информация и да използват пълния потенциал, предлаган от картите за управление на селскостопанския бизнес.

Управление на процеси при животновъдство

С решенията, базирани на облак, ние можем да ви помогнем за централизирано и автоматизирано управление на добитък и други животни, без големи инвестиции в цифрова инфраструктура. С модерните технологии можете да проследявате етапи на бременност при отделни индивиди и процент на бременни животни сред цялото стадо, местоположение на стадото и други важни показатели за добитъка ви. Ние можем да разработим система за подпомагане на решенията, съобразена с вашите специфични нужди, въз основа на събраните данни от операциите ви, за да ви помогне да намалите разходите.

Управление на процеси при животновъдство