Всеки продукт, който доставяме е съобразен със специфичните нужди на вашата практика. Нашият екип работи тясно с клиента. Също така разполага с експерти в сферата на психичното здраве, с цел да предложи високи стандарти и качество на крайната услуга.

Атлантифай дава решения за
  • Намаляване на документооборота с 20%
  • Оптимизация на времето на терапевта, психолога или консултанта с 12%
  • Увеличаване на обема на клиенти с 8%

Ние може да ти помогнем

Да трансформираш и организираш твоята практика. Да спестиш време и хартия. Да разполагаш с твоята практика навсякъде където ходиш. Без необходимост от инсталации, всичко, от което имаш нужда е уеб браузер.

Ние може да ти помогнем

Твоята практика навсякъде с теб

Можеш да разполагаш с Дигиталната практика от всяка една точка във всеки един момент. Спестяваш време, усилия и пари. Услугите, които предлагаме са сигурни и защитени.

Всичко това на едно място

Организирай календара си, фактурирай и проследявай плащанията, създавай и променяй досиета, клинична история, изпращай емейли и смс-и на клиентите

Сигурни видео разговори

Сигурна и лесна система за видео разговори, която е достъпна от всяко устройство както от терапевта така и от клиента. По всяко време и на всяко място.

Интегриране на психологически инструменти за оценяване

Гъвкавост за интеграция на въпросници, скали, тестове за оценяване на клиента. Както и на всякакви пособия необходими на терапевта по време на работния процес.

Интегриране на психологически инструменти за оценяване