Ние помагаме на бързо развиващите се Fintech компании да разработват иновативни решения в областта на финансовите технологии. Също така работим с големи технологични фирми, работещи в други области, като им помагаме да създават финансови приложения, за да отговорят на бързо променящите се очаквания на своите клиенти.

Докато софтуерът е важен, съществени са заключенията, които извличате от данните и анализа. Добрият софтуер поддържа доброто вземане на решения, но не го гарантира.

Решения за таксуване и плащания

Ние можем да ви предоставим решения, които автоматизират обработката на фактури и обработка на плащанията на всички купувачи и доставчици, осигуряват подробна статистика на транзакциите и отчитане, одобрение за поддръжка и други персонализирани работни процеси, обработват персонализирани условия на плащане и фактуриране в реално време, гарантират сигурността на плащанията.

Решения за таксуване и плащания

Интернет банкиране

Отговорете на непрекъснато нарастващите нужди на клиентите за сигурен 24/7 достъп до техните банкови сметки с персонализирано интернет банкиране.
Независимо дали искате да внедрите решение от нулата или да актуализирате сегашния си остарял софтуер, Atlantify ще ви осигури богат обхват от функционални възможности и ще гарантира прилагането на най-добрите практики при онлайн банкиране.

Мобилно банкиране

Осигурете на своите клиенти пълен набор от банкови услуги на техните телефони.
Atlantify ще ви помогне да внедрите потребителски софтуер за мобилно банкиране, съобразен с вашите специфични нужди. Нашите софтуерни решения варират от основни до мобилни банкови приложения от клас А и включват както основна, така и разширена функционалност (напр. Лично финансово управление, интеграция на програми за лоялност, разширена реалност и др.).

Осигурете безопасна и удобна среда за клиентите си с персонализирани банкови решения, създадени от нулата.
Изградете B2C портали за непрекъсната комуникация и дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, или B2B портали с персонализиране на съдържанието в зависимост от ролята на потребителя, многократно влизане за служители на клиенти, ясен портфейл мениджър, финансово планиране и други потребителски функции.

Мобилност

Вашите решения и продукти трябва да бъдат не само онлайн, но и мобилни. В края на краищата, транзакциите днес все повече се финализират с мобилни устройства.
Ние вземаме това под внимание при разработването на нашите продукти, които могат да се използват както чрез интернет, така и чрез приложения за iOS и Android.

Мобилност