Публичното подпомагане в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за лицензирани автобусни превозвачи, които са отчели приходи от дейността по автобусен превоз на пътници на стойност над 15 000 евро (30 000 лева) през 2019 г.

За да бъдат допустими за подпомагане, автобусните оператори трябва да са претърпели спад на оборота с най-малко 20 % през всеки три месеца на 2021 г. в сравнение със съответните месеци през 2019 г., както и спад на приходите през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Размерът на помощта за всеки бенефициер ще бъде до 8 % от нетните му приходи от транспортни дейности, отчетени през 2019 г.

Анализът на екипа на Atlatntify идентифицира общо 723 фирми, които отговарят на условията за получаване на помощта. Бюджетът от 40 млн. лв. ще стигне за всички предприятия от този списък и то за максималния процент от 8% помощ от оборота им за 2019г.

Важно за фирмите със задължения към НАП:

Фирмите, които имат задължения също са допустими за получаване на помощта, в случай, че:

- имат задължения към НАП след януари 2020г.
- имат задължения към НАП преди януари 2020г, но които са разсрочени или обезпечени
- са получили помощи, които не надвишават стойността от 3.6 млн. лв (от 2020г. до момента)

Администратор на мярката е Министерство на транспорта.

 • Финансиране до 8% от оборота на фирмата за 2019г.
 • Бързо изплащане на помощта
 • Без бюрокрация
 • Без консултантска такса

Как се кандидатства?

Етап кандидатстване

 • Наш консултант подготвя необходимите документи
 • Наш консултант внася документите в Министерството на Икономиката
 • Краен срок до 17-ти Декември 2021

Етап Оценка

 • Експерти от Министерството на Транспорта преглеждат и потвърждават, подадените документи
 • Публикува се списък на одобрените фирми

Финал

 • Вие подписвате договор с Министерството на Транспорта
 • Министерството на Транспорта превеждат одобрената сума (до 8% от оборота ) по Ваша сметка

За разлика от други програми за европейско финансиране, тази процедура е значително улеснена, а сроковете за кандидатстване и одобрение са кратки. Целта е бързо подпомагане на фирмите засегнати от COVID-19 кризата.

За разлика от други консултанти Atlantify не изисква предварителна такса за подготовка на документи. Вместо това наши консултанти ще ви съдействат напълно безплатно по време на кандидатстване. Единствено след одобрение и гарантирано финансиране от Министерството на Транпорта се заплаща еднократна такса в размер на 10% от одобрената сума, която ще получите.