Насладете се на всички предимства, които облачните технологии извеждат на преден план. Атлантифай предлага най-модерните решения за частни и хибридни облачни приложения. Ние ви помагаме да преместите работата си в облака и бързо да модернизирате приложенията си. Специализираната практика, за разработване на софтуер в облак, на Atlantify помага на организациите да развиват и запазват конкурентно предимство на силно конкурентния пазар и поддържат висока производителност.

Облачните услуги ви позволяват да съхранявате и достъпвате данни и програми през Интернет, вместо от твърдия диск на компютъра ви.

Бъдещето на технологиите

Облачно приложение е софтуер, който работи в облака и не се нуждае от локална инфраструктура, което означава, че няма да се налага да харчите за големи сървъри и скъп поддържащ технически персонал. Ще плащате само за това, което използвате, а компанията за управление на облака ще се погрижи за управлението на инфраструктурата.

Бъдещето на технологиите

Сигурни, мащабируеми и гъвкави

Разработването в облак предлага сигурност, мащабируемост и гъвкавост на организациите във все по-свързания свят.

Рентабилност

Разработването на облачни приложения е иновативен избор, при който няма нужда да се инсталира софтуер. В резултат на това се плаща само такса за използваните ресурси..

Сътрудничество в екип

Облачните технологии правят комуникацията в екип по-ефективна и стабилна. Също така те подобряват отчетността на екипа, чрез по-добро водене на записи.

Предимства на използването на облачни решения

  • Трансформира системата, за да стане по-гъвкава и еластична
  • По-висока мащабируемост
  • Първоначалният разход е нисък, плащате пропорционално на растежа си
  • Подобрени капацитети на мрежовия и достъп до мрежата
  • Бърз отговор на нуждите на пазара и разработване на клиентска база
  • Поддържане на разширени функции като бизнес скали
  • Отлична сигурност на данните

Предимства на използването на облачни решения