В Атлантифай разработихме продукт които ви известява за наближаването на неблагоприятни метеорологични условия, които могат да навредят на вашата реколта. За да постигнем максимално добър резултат комбинирахме нуждите на аграрния бизнес, интегрирахме се с различни метеорологични източници и използвахме нашият професионален опит в сферата на облачните, софтуерните и хардуерните услуги.

Градушките вредят на имуществото с бързо нарастващ темп. Исторически погледнато, градоносните бури са причинили средно $ 1 милиард долара годишно щети на културите в САЩ. Можем да ви предоставим решение, което ще ви предупреди за лошото време.

Какво предлагаме

Собствениците на оръдия против градушка, регистрирани в нашата платформа, могат да наблюдават движението на опасни облаци, които могат да причинят градушка, в реално време. Те могат да използват тази информация, за да вземат правилни решения, кога да активират своите оръдия, за да защитят реколтата си, но също така да оптимизират разходите за гориво за оръдията. Платформата информира собственика, ако облак е опасно близо до неговия парцел. Системата също така предоставя възможност за автоматично пускане или спиране на оръдията, въз основа на предварително зададени условия като ден от седмицата и час на деня.

Какво предлагаме

Как работи

Метеорологични данни

Нашата платформа извлича публични данни от Изпълнителна агенция - Борба с градушките, относно разположението и класификацията на засечените, посредством Доплерови радари, облаци на височина 2.5км. Облаците с отразяваща способност над 45 dBZ се считат за опасни. Въз основа на предварително дефинирани от експерти критерии, нашата система анализира публичните данни и изпраща уведомления до регистрираните собственици на ултразвукови оръдия за борба с градушката.

Активация и Предупреждения

Всяко регистрирано оръдие против градушка има предварително зададен обхват за предупреждение и активиране. Ако се открие облак, класифициран като опасен, пресичащ предупредителния обхват, системата ще изпрати предупредителен SMS на собственика. Ако облакът пресече обхвата на активиране на оръдието, системата автоматично ще го активира или ще изпрати SMS на собственика, за да го активира ръчно, в зависимост от предварително зададените предпочитания.

Оръдия за защита от градушки

Оръдието против градушки е генератор на звукови ударни вълни, използван за нарушаване на формирането на лед по време на фазата на растеж на градоносните облаци. В долната камера на машината се задейства експлозивен заряд от ацетиленов газ и въздух. Когато получената енергия преминава през дулото в изходната дюза на оръдието, тя се преобразува в сила, която се превръща в ударна вълна. Тази ударна вълна, ясно чута като голям свистящ звук, след това преминава през облачните образувания над оръдието, движейки се със скоростта на звука, прекъсвайки фазата на формиране на градушка.

Оръдия за защита от градушки