Това е продукт насочен към обслужването на документооборота. Основната заложена цел е да се предложи решение с иновативен, екологичен и социален характер, което да подобри и усъвършенства административните дейности и процеси. Освен автоматизация чрез machine learning, Doctrina притежава синтезирана реч която дава възможност на незрящите да ползват продукта посредством гъвкав модел за управление.

Светът прогресира все повече с навлизането на ИТ технологиите. Имайки предвид това, Атлантифай представи услугите си за дигитализиране на документи, за да помогне на компаниите от целия свят да намалят използването на хартия.

Иновация

  • Достъпност от незрящи - Doctrina има собствена реч (синтезирана), която навигира потребителите с увредено зрение да използват продукта. Така те получават равен достъп.
  • Изкуствен интелект - Machine learning спомага автоматичната категоризацията на документите и насочва кои са най-подходящите такива в административната работа.

Иновация

Гъвкавост & Отговорност

  • Дистанционен достъп - Удобството е в основата на работата ни. Всички услуги могат да се използват от всяка точка на света и по всяко време.
  • Зелена политика - Следваме рационалните решения! Затова с грижа за света doctrina намалява използването на хартия в администрацията.

Гъвкавост & Отговорност

Препоръки

Иван Михайлов

CEO — Visteon Electronics Bulgaria

Иван Михайлов
Doctrina може да се адаптира в различни бизнес и административни среди. Използването ѝ улеснява работата и има добавена стойност при документообмена в развиващия се свят.

Христо Тенчев

CEO, Co-founder — Software University

Христо Тенчев
Оценявам високо функциите на иновативната платформа doctrina. Учащите, работещите и бих казал всички граждани имат нужда от внедряването на такъв тип технологии, които подобряват административните услуги.

Мартин Димитров

CEO, Co-founder — Novanor & Civi

Мартин Димитров
Функциите, удобството и екологичната страна на платформата определено ме грабнаха. Високо препоръчвам използването ѝ във възможно най-много институции.

Иван Иванов

CEO — ScaleFocus

Иван Иванов
Всеки бизнес търси най-оптималните, ефективни и опростени услуги в работата си. Doctrina предлага това по съвременен, дистанционен и достъпен начин.

В първата си година като студент в международното бизнес училище, Алекс (основателят на Атлантифай и CTO) и неговия екип бяха отличени като печеливш отбор на България за бизнес идея с техния продукт: Doctrina. Конкурсът е организиран от Коника Минолта и е насочен към студенти от цял свят. Ние разработихме продуктът и го пуснахме в действие.