Днес индустрията за търговия на дребно чрез физически магазини е изправена пред огромна конкуренция от страна на новите цифрови канали, като електронната и в частност мобилната търговия и социалните медии. Клиентите са по-информирани, с технически познания и изискват бързи и по-добри услуги. Тази нова динамика наложи огромни предизвикателства пред търговията на дребно по отношение на обслужването на клиентите, както и на операциите и веригата за доставки.

Информационните технологии играят изключително важна роля във всички процеси на търговията на дребно, от веригата за доставки до обслужване на клиентите.

Можем да Ви помогнем

Атлантифай предлага професионални услуги за разработка на софтуер по поръчка, които помагат на търговците на дребно да се адаптират към дигиталната ера и да подобрят съвременния потребителски опит. Ние изграждаме решения за търговия на дребно, които могат да подобрят процеса на закупуване, ефективно да отговорят на изискванията на клиентите ви и да поддържат рентабилността на вашия бизнес.

Можем да Ви помогнем

Персонализираният софтуер ви позволява да приложите най-подходящото решение за вашата бизнес и ИТ инфраструктура. Ние сме специализирани в реализирането на вашите иновативни идеи следвайки новите тенденции в силно конкурентната среда на търговията на дребно.

Вече има огромно потребителско търсене, което ще продължи да се увеличава и да се справя с него, бизнесът повече от всякога се нуждае от услуги на електронната търговия. Така че е задължително за всеки търговец на дребно в съвременния свят да има приложение за електронна търговия.

Бизнес разузнаването и бизнес анализите ще ви дадат възможност да агрегирате входящите данни за продажбите, стоките, цените, историята на покупките, да филтрирате или запазвате свързани данни, да ги анализирате и да конструирате предсказуеми модели, въз основа на резултатите от анализа.

Верига за доставки

  • Ние разбираме, че способността за ефективно управление на нивата на запасите и проследяването на стоките по цялата верига на доставки е критична за дистрибуторите.
  • Можем да изградим система за управление на доставките, която позволява проследяване както на клиенти и доставчици, така и на управление на продажбите и логистиката.
  • Можем също така да предложим система за отчитане, която да помогне на потребителите да получат различни статистически данни, които ще намалят разходите ви по цялата верига от доставчици до магазини.

Верига за доставки