Независимо дали вашата фирма обслужва множество обекти или един масивен бизнес комплекс, ние можем да ви предложим индивидуални решения за вашите специфични нужди. Имаме опит в разработването както на стандартни решения, като система за управление на задачи за поддръжка на обектите, така и на специфични модули, като система за управление на посетителите, при сгради със строг контрол на достъпа.

Все повече компании предприемат стъпки към въвеждане на професионално управление на сградите си с цел оптимизация на разходите и подобряване на предоставяните услуги, както и подобряване на работната среда за служителите

Какво можем да ви предложим

Управление на движими и недвижими активи

Това е фундаментален модул, към който ще бъдат интегрирани всички останали приложения. Той позволява бърз и лесен достъп до пълната информация за всички сгради и обекти, чрез 3D картова визуализация. Модулът позволява съхраняване на всички необходими документи за съставяне на досиета за вашите активи, информация за наемателите на различните обекти и много други.

Управление на движими и недвижими активи

Модули за управление на:

Задачи и поддръжка

Модулът предоставя функции, които ще ви улеснят при планиране, проследяване и отчитани на всички задачи свързани с поддържане на вашите обекти, активи, съоръжения, оборудване, както и да постигнете възможно най-добрата производителност.

Енергийни статистики

Чрез този модул можете да следите и анализирате широк спектър от параметри, например консумация на електроенергия и вода, до качеството на въздуха в сградата. Подобна съпоставка би допринесла за финансовата и енергийната ефективност, и оптимизирането на свързаните бизнес процеси.

Посетителите

Ако сигурността и стриктния контрол на посетителите са един от вашите приоритети, този модул ще ви улесни при проверяването и регистрирането им. Същото така, посредством интеграция с контролни устройство, ще можете ограничите достъпа на посетители и служители до определи зони в обекта.

Резервация на конферентни зали и събития

Модулът за резервации помага за лесното менажиране и употреба на конферентни зали, аудиториуми и др. Автоматизираната резервация на помещения и фактуриране между организациите повишава оперативната ефективност. Модулът позволява резервации както за вътрешно, така и за външно ползване.

Резервация на конферентни зали и събития