Опитът на Atlantify ни позволява да установяваме партньорства, като използваме различни модели на ангажираност, за да предоставим на клиентите високо ниво на прозрачност и пълен контрол. Въз основа на размера, сложността и поставени условия за изпълнение на проекта, можем да предложим модел на работа, които ще е най-подходящи за вас.

Test Driven Development, Scrum и Continuous Delivery са едни от най-добрите и добре установени методологии за разработка на софтуерни приложения.

Нашият работен процес

Нашият работен процес

Първоначално запитване

Запознайте ни с вашите нужди. Разкажете ни най-общо какви са изискванията на вашата идея.

Нашият работен процес

Контакт и Анализ

Ще се свържем с вас, за да обсъдим вашата визия и ще ви направим предложение как може да се реализира. Нашите експерти ще анализират Вашите бизнес нужди, ще идентифицират конкретни проблеми или ще проучат предварителните спецификации, предоставени от Вас. След това ще Ви предложим оферта, включваща първоначална прогноза за ресурсите, сроковете и разходите.

Нашият работен процес

Споразумение

В тази фаза ще работим в тясно сътрудничество за определяне на окончателния обхват на вашия проект, разработване на спецификации и избор на методология за разработка. Ние предпочитаме да работим със Scrum, методология доказала, че дава отлични резултати и също така поддържа всички участници в проекта в синхрон. Въпреки това, за някои проекти, особено за краткосрочни с фиксирани бюджети, Waterfall може да бъде по-подходяща методология.

Нашият работен процес

Периодични срещи

По време на фазата на развитие на вашия проект ще планираме редовни срещи. Те варират от ежедневни и ежеседмични, които имат за цел да съгласуват работата на всички членове на екипа, до срещи за планиране и валидиране на фазите на проекта заедно с вас. Вие сте добре дошли да се присъединете към всяка една, към която проявявате интерес. Освен това, ние сме винаги на разположение за телефонно или Skype обаждане, ако възникне необходимост от извънредна среща.

Нашият работен процес

Процес на изпитване и валидиране

Нашата основна цел е да гарантираме възможно най-доброто качество, така че работата на нашите разработчици винаги започва със създаването на автоматизирани тестове. Освен това, техническият ръководител преразглежда всеки къмит на кода. В края на всяка итерация ние ще изпробваме продукта изцяло, за да се уверим, че няма грешки и след това ще ви го доставим за окончателно валидиране.

Нашият работен процес

Continuous delivery

Continuous delivery е методология, което надгражда на процедурата Continuous integration. Continuous integration поставя голям акцент върху автоматизацията на тестването, за да се провери дали приложението не е счупено, когато новите къмити се интегрират към основния клон. Continuous delivery разширява тази практика, за да гарантира, че разработчиците могат бързо да релийзват нови промени за крайните клиентите по устойчив начин.

Нашият работен процес

Прозрачност и достъпност

Ние вярваме в прозрачността и тъй като по подразбиране доставеният код и интелектуалната собственост са вашата частна собственост, ние ги пазим сигурни, но достъпни за вас през цялото време в Git. Можем да използваме хранилище на кодове, предназначено единствено за вашия проект, или да използваме ваш, ако вече имате такъв.

Нашият работен процес

Пускане в експлоатация и поддръжка

Ние няма да ви изоставим веднага след като приключите с вашия продукт. Ние можем да предложим непрекъснат мониторинг на вашата среда, за да сте сигурни, че вашият продукт работи гладко, независимо от предизвикателствата пред вас. Можем отново да започнем съвместна работа, ако трябва да разширите или актуализирате продукта си и да не се тревожите за закъснения поради проблеми с приемствеността.

Part of our services